آغاز روند بررسی اسناد نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌

مسئولان کمیسیون انتخابات از آغاز روند بررسی اسناد نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها خبر می‌دهند. قرار است فهرست ابتدایی نامزدان به تاریخ ۷ سرطان اعلام شود. این در حالی است که بیش از ۲۴۴۶ نامزد احتمالی مجلس نماینده‌گان فورمه‌های‌شان را تکمیل و به کمیسیون انتخابات تسلیم کرده‌اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top