مرتضوی: امیدواریم گروه طالبان به گفتگوهای صلح حاضر شود

رییس جمهورغنی امروز با شماری از رهبران پیشین جهادی و حامد کرزی در باره آتش بس و روند صلح گفتگو کرده است. معاون سخنگوری ریاست جمهوری می گوید که در این نشست بر پایان جنگ و تأمین صلح اجماع نظر وجود داشته است.

دفتر رسانه ای ریاست جمهوری روز سه شنبه از رسانه ها دعوت کرد که نشست رییس جمهورغنی را پوشش دهند. اما پس از ساعت ها انتظار آقای غنی در مقابل رسانه ها ظاهر نشد. رییس جمهور روز سه شنبه قرار بود پس از نشست مشورتی با رهبران پیشین جهادی در باره نتایج این نشست معلومات دهد. ظاهرا این نشست در باره تمدید آتش در مقابل گروه طالبان برگزار شده بود.

گفته می شود که اختلاف نظرهایی جدی در نشست رییس جمهورغنی با عالمان دین و فرماندهان پیشین جهادی مطرح و این مسأله سبب حاضر نشدن آقای غنی در مقابل رسانه شده است.

اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که رییس جمهورغنی امروز با شماری از رهبران پیشین جهادی و حامد کرزی در باره آتش بس و روند صلح گفتگو کرده است. آقای مرتضوی می افزاید که در این نشست بر پایان جنگ و تأمین صلح اجماع نظر وجود داشته است.

تمدید آتش بس یک طرفه حکومت در مقابل طالبان با پیامدهایی همراه بوده است. چنان که پس از پایان سه روزه آتش بس طالبان در مقابل نظامیان کشور، افراد وابسته به این گروه در ولایت های مختلف حمله های هراس افگنان علیه نیروهای امنیتی انجام داده اند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که در مقابل تحرکات گروه طالبان در روزهای آتش بس، عملیات تعرضی انجام نمی شود.

در سه روز عید که از سوی طالبان هم به عنوان آتش بس پذیرفته شده بود، صدها فرد وابسته به این گروه وارد شهرها شده اند. اکنون نگرانی شورای ملی و مردم این است که چطوری می شود این افراد را مدیریت کرد. وزارت دفاع گفته که بیش از دوهزار فرد وابسته به گروه طالبان در شهرها باقی مانده اند.

با این همه، اما ریاست جمهوری ابراز امیدواری می کند که طالبان از جنگ دست بکشند و به روند صلح یکجا شوند. اما آگاهان می گویند که طالبان صلاحیت دست کشیدن از جنگ را ندارد.

نوشته‌های مرتبط


Top