سناتوران: دوام آتش بس یک طرفه به سود طالبان است

مجلس سنا می گوید که دوام آتش بس یکجانبه سبب ضعیف شدن روحیه نظامیان کشور می شود.

محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا می گوید که دوام آتش بس یک جانبه از سوی حکومت بیشتر به سود طالبان است تا نیروهای امنیتی. معاون مجلس سنا می افزاید که دوام این آتش سبب ضعیف شدن روحیه نیروهای امنیتی در میدان های نبرد می شود.

اعضای مجلس سنا همچنان می گویند که رهبران گروه طالبان صلاحیت تصمیم گیری را ندارند و طالبان عادی باید به روند صلح یکجا شوند.

پس از آتش بس گروه طالبان با حکومت افراد این گروه در شماری از ولایات کشور جنگ را آغاز کرده اند و شماری از نظامیان و غیر نظامیان را به گلوله بسته اند. اعضای مجلس سنا دوام جنگ از سوی گروه طالبان را خلاف آموزه های اسلامی و انسانی است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه اعضای مجلس نمایندگان گفتند که حکومت در تاریکی تصمیم صلح را می گیرد و این عملکرد حکومت خلاف قانون اساسی کشور است.

نوشته‌های مرتبط


Top