برنامه مستند “جایگاه تفریح در اسلام”

انسان، دربر گیرنده غم و اندوه، نشاط و شادی و ادبار و اقبال است. تفریح و سرگرمی بخشی از ذات انسان و ضرورت های زندگی آدمی است. انسان، محتاج نشاط و شادابی است و تفریح و سرگرمی حلال، مایه نشاط و شادابی انسان است. روح و جسم انسان هر دو محتاج آرامش و آسایش، استراحت، نشاط و شادی هستند. بنابراین، نیاز به تفریح برای روح و جسم، امری لازم و ضروری است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top