غم شریکی رییس‌جمهورغنی با بازماندگان شهدای وزارت احیا و انکشاف دهات

رییس‌جمهور غنی با بازماندگان شهدای وزارت احیا و انکشاف دهات دیدار و غمشریکی کرد. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار بازماندگان شهدا از رییس‌جمهور خواستند تا چگونگی این رویداد تروریستی را به گونه جدی بررسی کند.

رییس‌جمهورغنی، یکبار دیگر به خانواده‌های شهدای رویداد تروریستی بیست و یک جوزا تسلیت گفت و به مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری دستور داد که این رویداد را به گونه جدی بررسی کند. وی همچنان به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دستور داد تا استخدام بازماندگان این شهدا را در اولویت کاری خویش قرار دهد.

نوشته‌های مرتبط


Top