خانواده شهدای رستاخیز: اگر حکومت توجه نکند، انتقام خون شهدا را می گیریم

از نخسین سالگرد شهادت محمد سالم ایزدیار و شهدای دهم جوزا سال سیزده نود و شش طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. در این مراسم افزون بر مقام های حکومتی، اعضای شورای ملی و سیاسیون مطرح کشور شرکت کردند. خانواده های شهدای جنبش رستاخیز تغییر می گویند که حکومت از پیگری پرونده های رستاخیر سر باز زده است.

بیش از یکسال از حمله پولیس به تظاهرکنندگان می گذرد. حکومت وعده داده بود که عاملان گوله باری به اعضای جنبش رستاخیر را شناسایی وبه دادگاه می کشاند. چیزی که تاهنوز عملی نشده است. خانواده شهدای رستاخیر تغییر هشدار می دهند که اگر حکومت به عاملان گوله باری به روی تظاهر کنندگان را به کیفر نرساند، خانواده های شهدا مجور اند که به انتقام جویی دست بزنند.

شمار دیگری از سخنرانانی بر مدنی بودن تظاهرات جوزا سال پار تاکید می کنند و از حکومت می خواهند که عاملان آتش باری به روی جنبش رستاخیر تغییر را به دادگاه بکشاند.

در سال گذشته در واکنش به حمله تروریستی در چاراهی زنبق، هزاران تن از باشندگان کابل دست به گردهمایی زدند. ظاهرن دیده شد که قطعه محافظت ریاست جمهوری در آن زمان به دلیل متفرق شدن تظاهرات کنندگان بر آنان گوله باری کرد که از اثر آن سالم ایزد یار فرزند محمد علم ایزدیار  معاون اول مجلس سنا با شماری دیگر از تظاهرات کنندگان شهید شدند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top