اسد به مخالفانش: یا تسلیم شوید یا زور را قبول کنید

بشار اسد رییس جمهور سوریه برای مخالفان مسلح خود در جنوب این کشور دو گزینه تعیین کرده است. آقا اسد گفته که مخالفان مسلح در جنوب سوریه دو گزینه دارند، یا طرح آشتی جویانه را بپذیرند و یا با زور مناطق را از چنگ شان آزاد خواهند کرد. او رژیم اسراییل و امریکا را متهم کرده است که به منظور پیشگیری از دستیابی به هرگونه سازش و یا راه حل مسالمت آمیز، مخالفان مسلح را در جنوب سوریه تحت فشار قرار داده و دخالت می کنند. رییس جمهور سوریه، اسراییل را متهم کرده است که از آغاز جنگ ها تاکنون در این کشور، نیروهای سوریه را هدف قرار داده و از مخالفان مسلح حمایت کرده است. آقای اسد در ارتباط با احتمال ادامه یافتن حملات اسراییل علیه سوریه گفته است که نیروهای نظامی کشورش با توجه به امکانات نظامی که در دست دارند به رژیم اسراییل پاسخ خواهند داد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top