نگرانی ها از مسدود بودن دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی

رییس مجلس نمایندگان با نگرانی از مسدود بودن دروازه دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی هشدار می دهد در صورت که کمیسیون و حکومت در خصوص بازگشایی دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در غزنی مسوولانه برخورد نکند، مسوولیت هرگونه عواقب آن بردوش این دو نهاد خواهد بود. شماری از نمایندگان مردم غزنی در مجلس می گویند که دروازه دفتر کمیسیون ساحوی انتخابات از سوی کسانی بسته شده است که از سوی عواملی در ارگ دستور می‌گیرند و این عوامل قصد دارند تا انتخابات در غزنی اصلا برگزار نشود. از سویی هم، رییس کمیسیون انتخابات وعده سپرده که تا دو روز دیگر به مشکل انتخاباتی در ولایت غزنی رسیدگی خواهد کرد.

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی از یک ماه به این سو در نتیجه اعتراض شماری تحصن کنندگان مسدود است. تحصن کنندگان خواستار حوزوی شدن انتخابات در غزنی اند. شماری از نمایندگان مردم غزنی در مجلس می گویند که، دروازه دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات غزنی از سوی کسانی بسته شده است که، از سوی عواملی در ارگ دستور می گیرند و این عوامل قصد دارند تا انتخابات در غزنی برگزار نشود. به گفته آنان اگر انتخابات در غزنی برگزار نشود، سراسری بودن انتخابات صدمه می بیند.درهمین حال، رییس کمیسیون انتخابات وعده سپرده که تا دو روز دیگر به مشکل انتخاباتی در ولایت غزنی رسیدگی خواهد کرد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که مشکل اداری انتخابات غزنی از سوی این کمیسیون حل شده و مشکل سیاسی مربوط حکومت است.

رییس مجلس نمایندگان همچنان کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت را به ضعف مدیریت متهم می کند و می گوید که نباید در نتیجه ضعف کمیسیون و حکومت مردم ولایت غزنی ا حق رای خود محروم شوند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top