شورای ولایتی ننگرهار: حکومت برای سرکوب داعش در ننگرهار اراده جدی ندارد

شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار حکومت را متهم می کنند که برای سرکوب تروریستان داعش در این ولایت اراده جدی ندراد. جاوید زمان غمشریک، عضو شورای ولایتی ننگرهار ادعا می کند که افراد وابسته به گروه داعش به گونه کامل در این ولسوالی سرکوب نشده و در برخی از مناطق کوهستانی هنوز هم فعالیت دارند. درهمین حال، شماری از باشندگان ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار مدعی اند که افراد وابسته به گروه داعش پس از شکست در سایر مناطق به منطقه تنگی وزیر این ولسوالی پناه برده اند.

باشندگان ولسوالی خوگیانی در ولایت ننگرهار مدعی اند که افراد وابسته به گروه تروریستی داعش پس از شکست در سایر مناطق به منطقه تنگی وزیر این ولسوالی پناه برده اند. جاوید زمان غمشریک، عضو شورای ولایتی ننگرهار و باشنده ولسوالی خوگیانی مدعی است که افراد واسته به این گروه به گونه کامل در این ولسوالی سرکوب نشده و در برخی از مناطق کوهستانی هنوز هم فعالیت دارند.  آقای غمشریک مدعی است که افراد وابسته به گروه داعش پس از آن که در مناطق پیره خیل و احمد خیل شکست خوردند، دوباره به تنگی وزیر آمده اند.

این عضو شورای ولایتی ننگرهار هر چند در مورد شمار تروریستان داعش و چگونگی فعالیت این گروه معلومات ارایه نمی کند، اما می گوید که تحرکات داعش در تنگی وزیر به دلیل احتمال گسترش نفوذ این گروه به سایر مناطق خوگیانی نگران کننده است.

وی حکومت را به نداشتن اراده قاطع به هدف مبارزه جدی در برابر گروه داعش متهم می کند. وی همچنان به راه اندازی عملیات های ریشه کن کردن داعش تاکید می کند و می گوید که،  در مناطق کوهستانی نباید برای فعالیت داعش فرصت ایجاد گردد.

به گفته وی، خانواده های که از ولسوالی خوگیانی از بیم داعش بیجا شده بودند با گذشت کم از کم هشت ماه هنوزهم بدون سر پناه به سر می برند و به خانه های خود عودت نکرده اند.

اما مسوولان محلی ننگرهار حضور تروریستان داعش را در تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی رد کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی می گوید که، در تنگی وزیر که مربوط ولسوالی خوگیانی است، نیروهای ارتش ملی مستقر استند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top