رییس کمیسیون انتخابات: تاکنون بیش از شش میلیون تن در کشور ثبت نام کرده اند

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که، از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تاکنون  بیش از شش میلیون تن در سراسرکشور ثبت نام کرده اند. براساس معلومات کمیسیون انتخابات مرحله ثبت نام رای دهندگان در روستاها تا ده روز دیگر ادامه دارد.  رییس کمیسیون مستقل انتخابات از مداخله شماری از فرماندهان پولیس در امور این کمیسیون انتقاد می کند و می گوید که ادامه این وضعیت به روند انتخابات صدمه وارد می کند.

بیست و دوم جوزا مطابق تقویم انتخاباتی روند ثبت نام نامزدان مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی پایان یافته است. کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل کمرنگ بودن نامزدان شوراهای ولسوالی دو روز دیگر زمان ثبت نام نامزدان شوراهای ولسوالی را تمدید کرده است. رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که، از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تاکنون  بیش از شش میلیون تن در سراسرکشور ثبت نام کرده اند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات از مداخله شماری از فرماندهان پولیس در کار انتخابات نگرانی می کند و می گوید که، فرمانده پولیس کندهار در بسیار از موارد در کار کمیسیون ولایتی انتخابات مداخله می کند.

وی همچنان از حضور کمرنگ زنان به عنوان نامزد در شوراهای ولسوالی و در شماری از ولایت ها به حیث نامزدان  مجلس نمایندگان نگرانی می کند.

بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است لیست ابتدایی کاندیدان مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی پس از بررسی اسناد شان به تاریخ هفت ماه سرطان اعلام شود.

نوشته‌های مرتبط


Top