دبیر کل سازمان ملل از اعلام آتش بس سه روزه از جانب طالبان به مناسبت عید سعید فطر استقبال کرده است. آنتونیو گوترش در پیامی، از تمامی جوانب جنگ در افغانستان خواسته تا با استفاده از این فرصت، روند صلح تحت رهبری و مالکیت دولت افغانستان را آغاز کنند. اعلام آتش بس از سوی حکومت […]

دبیر کل سازمان ملل از اعلام آتش بس سه روزه از جانب طالبان به مناسبت عید سعید فطر استقبال کرده است. آنتونیو گوترش در پیامی، از تمامی جوانب جنگ در افغانستان خواسته تا با استفاده از این فرصت، روند صلح تحت رهبری و مالکیت دولت افغانستان را آغاز کنند.

اعلام آتش بس از سوی حکومت و گروه طالبان با استقبال نهادهای داخلی و خارجی رو به رو شده است. در تازه ترین مورد دبیرکل سازمان ملل متحد از اعلام آتش ‌بس ازسوی طالبان استقبال کرده است. دبیر کل سازمان ملل اعلام آتش بس از سوی طالبان را در هفده سال گذشته بی سابقه خوانده و گفته است که با استفاده از این فرصت بهتر است روند صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود.

آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: “بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و تنها مصالحه سیاسی مشکل افغانستان را حل کرده می‌تواند. از تمام جوانب درگیر جنگ در افغانستان می خواهیم که با استفاده از این فرصت صلح کنند.”

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس سنا با استقبال از علام آتش بس حکومت و گروه طالبان، ابراز امید واری می کنند که این آتش بس فرصتی برای صلح دایمی در کشور باشد.

پیش از این دبیرکل ناتو، از اعلام آتش بس حکومت و گروه طالبان استقبال کرده است. اعضای مجلس سنا همچنان ابراز امید واری می کنند که با ختم آتش بس مذاکرات مستقیم میان حکومت و مخالفان مسلح دولت آغاز شود.