جنگ جاری در افغانستان و درخواست های صلح از طالبان

شورای عالی صلح و مجلس سنای کشور، از نشست علمای دینی در کابل و صدور فتوای آنان بر علیه جنگ جاری در افغانستان استقبال کرده، آن را رویداد تاریخی و سازنده در راستای صلح افغانستان خواندند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top