وزیر امور خارجه کشور با نماینده ارشد ملکى ناتو در افغانستان دیدار کرد

صلاح الدین ربانى وزیر امور خارجه کشور با آقاى کرنیلوز زمیرمان نماینده ارشد ملکى ناتو در افغانستان دیدار کرد.

دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار دو طرف روى امنیت، وضعیت سیاسى، چالش ها و فرصت هاى اقتصادى، برگزارى انتخابات، گفتگوهاى صلح و اجماع منطقوی ى گفتگو کردند. دراین دیدار وزیر خارجه کشور حمایت از روند صلح را با اهمیت دانسته و بر بیشتر شدن پشتیبانى ها از نیروهاى امنیتى کشور تاکید کرده است. درهمین حال، نماینده ملکی ناتو از تلاش هاى صلح حکومت افغانستان اعلام پشتیبانی کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top