وزارت انکشاف دهات در دو سال اخیر بیشتر از یک هزار پروژه توسعه ای را تطبیق کرده است

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که از طریق برنامه ساحوی، در دو سال اخیر یکهزار و چهار پروژه توسعه ای را عملی کرده اند.

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات دستاوردهای برنامه انسجام ساحوی این وزارت را رسانه ای کردند. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که از طریق برنامه ساحوی در دو سال اخیر، یکهزار و چهار پروژه توسعه ای را عملی کرده اند. وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که هزینه مجموعی این پروژه ها پنچ اعشاریه پنچ میلیون افغانی بوده که از بودجه توسعه ای این وزارت پرداخته شده است.

آقای کریمی، همچنان قرار داد کار بیست و دو پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها در کابل امضا کرد. هزنیه این پروژه های توسعه ای، دوصد و بیست و پنج میلیون افغانی است که از بودجه توسعه ای وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته می شود.

در حالی مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کار شماری از پروژه های توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کردند که، روز شنبه مخالفان مسلح چهار کارمند سرکسازی را در ولسوالی شنیدند ولات هرات به شهادت رساندند. وزیر احیا و انکشاف دهات از وضعیت بد امنیتی نگرانی می کند و می گوید که تاکنون نا امنی ها سبب لغو پروژه های توسعه ای در کشور نشده است.

نوشته‌های مرتبط


Top