نگرانی سازمان دکتران بدون مرز از وضعیت مهاجران در لیبیا

سازمان داکتران بدون مرز گزارش داده است که قاچاقچیان انسان در لیبیا به حدود یکصد مهاجر که تلاش داشته اند، از چنگ آنان فرار کنند، شلیک کرده است.

این سازمان به گفته نجات یافتگان گزارش داده است که از اثر این تیراندازی پانزده تن کشته شدند و ده ‌ها تن دیگر که بیشترشان زنان بوده ‌اند، در چنگ قاچاقچیان باقی مانده ‌اند. از بین نجات یافتگان، بیست و پنج تن که هنگام فرار زخمی شده‌بودند در یکی از مراکز سازمان داکتران بدون مرز در شهر بنی ولید لیبیا تحت درمان قرار گرفته ‌اند. این سازمان، بیشتر زخمی ‌ها را نوجوانان اهل اریتره، اتیوپی و سومالیا معرفی کرده است، که می خواستند در اروپا پناهنده شوند. حدود دو ماه پیش نیز، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که قاچاقچیان انسان، لیبیا را به محلی برای خرید و فروش برده تبدیل کرده‌ اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top