نگرانی اعضای مجلس سنا از توزیع بی رویه شناسنامه های کاغذی

شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که توزیع بی رویه شناسنامه های کاغذی برای شهروندان کشور سلامت انتخابات را به خطر مواجه کرده است.

سناتوران از کار کرد اداره مرکزی احصاییه در کار توزیع شناسنامه های کاغذی انتقاد می کنند. گلالی اکبری عضو مجلس سنا می گوید که این اداره در کار توزیع شناسنامه های کاغذی کوتاهی کرده است و این امر سلامت انتخابات را به خطر مواجه کرده است.

این عضو مجلس سنا می افزاید که کوتاهی اداره مرکزی احصاییه در کار توزیع شناسنامه های کاغدی سبب شده است تا شماری از زورمندان از توزیع شناسنامه های کاغذی به نفع خود در انتخابات استفاده کنند.

شمار دیگری از اعضای مجلس سنا از افزایش ناامنی ها در بخش هایی از کشور نگرانی می کنند و می گویند که بدون تامین امنیت، انتخابات شفاف برگزار نخواهد شد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روند ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی روز شنبه رسما آغاز شد و کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات روی دست گرفته شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top