روند ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی آغاز شد

روند ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی روز شنبه رسما آغاز شد. این روند تا بیست دوم ماه جوزا ادامه دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی را به گونه رسمی روز شنبه آغاز کرد. گل آجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این روند تا بیست دوم جوزا در سراسر کشور ادامه دارد. رییس کمیسیون مستقل انتخابات در مراسم آغاز این روند گفت که نامزدان می توانند به گونه مستقل و یا هم از طریق احزاب و ایتلاف ها ثبت نام کنند.

بیش از یکماه می شود که ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایت ها آغاز شده است و چند روزی از آغاز ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها می گذرد. رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تاکنون سه میلیون و بیست و دو هزار تن در کشور ثبت نام کرده اند.

هفته گذشته معاذالله دولتی معاون کمیسیون انتخابات در یکی از مناظره های رسانه ای از مداخله رییس جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات پرده برداشت. اما رییس کمیسیون انتخابات یکبار دیگر تاکید می کند که به کسی اجازه نمی دهند که در کار کمیسیون مسقتل انتخابات مداخله کند.

بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، علاقه‌مندان نامزدی در انتخابات مجلس نمایندگان، نیاز دارند تا یکهزار شناسنامه حمایتی را با خود داشته باشند و کمیسیون در این زمینه سی و پنج درصد از شناسنامه های حمایتی را در صورت تکراری بودن، برای ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان نادیده می‌گیرد. بر اساس معلومات کمیسیون، در ولسوالی‌های که یازده عضو در شورای ولسوالی دارند سه صد شناسنامه حمایتی، ولسوالی‌هایی که نه عضو دارند دوصد و سی شناسنامه حمایتی، ولسوالی‌هایی که هفت کرسی دارند یکصدو شصت و پنج شناسنامه حمایتی و ولسوالی‌هایی که پنج کرسی دارند صد شناسنامه حمایتی برای ثبت نام نیاز دارند. براساس تقویم انتخاباتی، قرار است که پس از پایان مهلت ثبت نام نامزدان و بعد از بررسی نهایی نامزدان، فهرست کامل آن ها در دوازدهم ماه اسد اعلام شود.

نوشته‌های مرتبط


Top