وزارت معادن گزارش گلوبل وتنس در مورد معادن کشور را تایید کرد

وزارت معادن و پترولیم گزارش گلوبل ویتنس را تایید می کند و می گوید که رد کردن این گزارش به معنای نادیده گرفتن واقعیت های عینی کشور است.

یافته های گلوبل ویتنس نشان می دهد که افراد وابسته به گروه تروریستی داعش سنگ قیمتی تلک را در ولایت ننگرها با استفاده از مهندسان پاکستانی استجراج می کنند. گلوبل ویتنس تاکید کرده است که افراد این گروه سنگ قیمتی تلک را پس از استخراج در پاکستان به فروش می رسانند. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم این گزارش را تایید می کند و می گوید که رد کردن گزارش گلوبل ویتنس به معنای نادیده گرفتن واقعیت های عینی کشور است.

بانو نهان از ایجاد کمیته ای محافظت معادن به سطح معین های وزارت ها خبر می دهد و می گوید که این کمیته در نخستین نشست، فیصله کرده است که برای جلوگیری غیرقانونی استخراج معادن ذغال سنگ دره صفوف، قطعه سه صد نفری را تشکیل می دهد. سرپرست وزارت معادن می افزاید که در کنار مخالفان مسلح دولت، زورمندان محلی در دره صوف ذغال سنگ را غیر قانونی استخراج می کنند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم با پر دستاورد خواندن سفرش به ازبیکستان می گوید که این سفر در راستای جلب سرمایه گذاری روی استخراج معادن صورت گرفته است.

در حالی سرپرست وزرات معادن و پترولیم از استخراج معادن از سوی افراد وابسته به گروه تروریستی داعش را در ننگرهار تایید می کند که چندی پیش دیدبان شفافیت افغانستان گزارش داده بود که مخالفان مسلح دولت بخشی از هزینه جنگی شان را از راه استخراج معادن به دست می آورند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top