نگرانی باشندگان زابل از بلند رفتن بهای مواد خوراکی

شماری از باشندگان ولایت زابل از بلند رفتن بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در این ولایت نگران می کنند.

باشندگان زابل می گویند که از یک سو وضعیت اقتصادی شان در بدترین حالت قرار دارد و از سوی دیگر بهای مواد در بازارهای این ولایت به شدت افزایش یافته است. به گفته آنان این کار سبب شده است که با مشکلات زیادی رو به رو شوند. حمیدالله باشنده شهر قلات می گوید که از شروع ماه رمضان تاکنون بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در بازارها افزایش یافته است و آنان توان خرید را از دست داده اند. به گفته آقای حمیدالله، رمضان ماه رحمت است؛ اما نه دکانداران انصاف دارند و نه هم حکومت توجهی در راستای نظارت بر بهای مواد.

با این حال، مسوولان شهرداری زابل، انتقاد باشندگان این ولایت را به جا می دانند و می گویند که آنان برای نظارت بر بهای مواد به گونه جدی کار می کنند. سمیر میرزاد، سرپرست شهرداری زابل می گوید که اداره شهر داری برای تمامی مواد خوراکی و غیر خوراکی نرخنامه تعیین کرده است و اگر دوکاندران تخطی کنند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

باشندگان زابل در حالی از بلند رفتن قیمت ها در این ولایت شکایت می کنند که از مدت ها به این سو، از بیکار رنج می برند. آنان از حکومت می خواهند که برای شان زمینه های کاری ایجاد کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top