نگرانی مجلس نمایندگان از دخالت رییس جمهور در کار کمیسیون انتخابات

مداخله رییس جمهورغنی در کار کمیسیون مستقل انتخابات خشم شماری از اعضای مجلس نمایندگان را برانگخته است. اعضای مجلس نمایندگان می گویند که رییس جمهورغنی با مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات به دنبال مهندسی انتخابات به نفع خود است.

به تازگی معاذ الله دولتی معاون کمیسیون مستقل انتخابات از مداخله رییس جمهورغنی در کار کمیسیون مستقل انتخابات پرده برداشت و گفت که رییس جمهورغنی در کار کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مستقیم دخالت می کند. این عملکرد رییس جمهور خشم شماری از اعضای مجلس نمایندگان را برانگخته است.

عبدال الله محمدی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهورغنی با مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات به دنبال مهندسی انتخابات به نفع خود است.

درهمین حال، شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان ادعا می کنند که کارمندان اداره مرکزی احصاییه و کمیسیون مستقل انتخابات سه تا چهار هزار شناسنامه کاغذی با استیکر را در اختیار شماری از زورمندان قرار داده اند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که حکومت همواره از مداخله در کار کمیسیون انتخابات انکار کرده است. اما چندی پیش میان رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت به دلیل دخالت رییس جمهور در کار کمیسیون مستقل انتخابات اختلاف به میان آمد و سرپرست دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل دخالت حکومت در کار این کمیسیون، از سمتش استعفا داد.

نوشته‌های مرتبط


Top