اعضای مجلس: تاخیر کمک رسانی سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی شده است

نبود هماهنگی و ناوقت رسیدن کمک ها به نیروهای امنیتی در میدان های نبرد از علت های افزایش تلفات نیروهای امنیتی در کشور گفته شده است.

هم اکنون در چندین ولایت کشور از جمله ولایت های فراه، فاریاب و غزنی جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و هراس افگنان جریان دارد. دست به دست شدن شماری از ولسوالی های کشور میان نیروهای امنیتی و هراس افگنان، فعالیت نیروهای امنیتی را به چالش کشانیده است. اعضای مجلس نمایندگان می گویند که نبود هماهنگی و ناوقت رسیدن کمک ها به نیروهای امنیتی در میدان های نبرد سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور شده است.

عبدالستار درزابی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که در حال حاضر در تقرر نیروهای امنیتی عدالت تامین نمی شود و این امر سبب قوت گرفتن تروریستان در میدان های نبرد شده است.

درهمین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می گوید که مسوولان ارگانهای امنیتی را روز چهار شنبه هفته آینده به دلیل افزایش نا امنی ها و دست به دست شدن ولسوالی ها میان نیروهای امنیتی و طالبان به نشست عمومی فرا می خواند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که همواره ضعف استخباراتی عامل تمام مشکلات امنیتی در کشور گفته شده است. اما تاکنون حکومت اقدام قناعت بخشی که بتواند مردم را راضی کند ارایه نکرده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top