ادامه  جنگ و ناامنی در افغانستان و سایه ی سیاه آن بر ماه مبارک رمضان

دهه ی رحمت ماه مبارک رمضان است و مسلمانان همچنان، فضایی برای تمرکز روحی روی عبادات شان ندارند و نماز و روزه ی توام با نگرانی، رعب، وحشت و سوگواری را روی دست دارند. انفجارها در برخی مراکز ولایات و درگیری های شدید در خطوط نبرد محلات، میان نیروهای امنیتی و گروه های هراس افگن همچنان ادامه دارد. طالبان طی اعلامیه یی به شهروندان پایتخت هشدار دادند که از مراکز نظامی فاصله داشته باشند زیرا برنامه ریزی حملات سنگینی به مراکز نظامی کابل روی دست دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top