جنرال اختر ابراهیمی به حیث معین ارشد امنیتی وزارت داخله تعیین شد

جنرال اختر ابراهیمی به عوض جنرال مراد علی مراد به حیث معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله معرفی شد. جنرال ابراهیمی وعده می دهد که در کنار مبارزه علیه فساد در برابر زورگویان باتمام توان مبارزه می کند.

مراسم معرفی جنرال اختر ابراهیمی به حیث معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله در کابل برگزار شد. در این مراسم از کارکردهای جنرال مراد علی مراد معین پیشین این وزارت ستایش شد. مراد علی مراد در این مراسم از جانشین خود می خواهد که در قسمت توانمند سازی پلیس توجه کند. با این حال، اختر ابراهیمی معاون جدید امور امنیتی وزارت داخله می گوید که در کنار مبارزه بافساد در برابر زورگویان نیز مبارزه جدی خواهد کرد.

درهمین حال، ویس احمد برمک وزیر امور داخله نیز بر مبارزه جدی علیه فساد دراین وزارت تاکید می کند. آقای برمک می گوید که هنوزهم قراردادی ها به منسوبان پلیس در وزارت داخله رشوت می دهند.

کوتاهی در رسیدن اکمالات پلیس از دیگر مواردی است که روی آن در این مراسم بحث شد. وزیر داخله مشکلات در صفوف پلیس را می پذیرد و تاکید می کند که در قسمت کوتاهی در اکمالات به نیروهای پلیس نه تنها وزیر داخله بلکه تمام مسوولان پلیس مسوول اند.

هرچند گفته شده بود که مراد علی مراد به عنوان فرمانده گارنیزیون کابل معرفی شده است، اما وزیر داخله می گوید که جنرال مراد علی مراد تاهنوز به کدام پست مشخص معرفی نشده و امکان دارد که درآینده نزدیک به جاهای دیگر مسوولیت به دوش شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top