کماندوهای ارتش ساحات تصرف شده از سوی طالبان در ولسوالی اجرستان غزنی را تصرف کردند

نیروهای کماندو ساحات تصرف شده از سوی طالبان در ولسوالی اجرستان غزنی را تحت کنترل گرفتند.

دگرمن پوپل وارد، آمرعملیاتی قول اردوی دوصد و سه تندر می گوید که، در حال حاضر  ولسوالی اجرستان غزنی به گونه کامل تحت تصرف دولت در آمده و دو تولی از نیروهای کماندو در آن جا مستقر شده اند. وی می گوید که عملیات تصفیوی در برخی ساحات ولسوالی اجرستان جریان دارد و تا کنون بیش از ده هراس افگن کشته شده اند و شش تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top