تاکید اتحادیه اروپا بر تداوم روابط تجاری با ایران

مسوول انرژی اتحادیه اروپا در سفر به ایران بر تداوم روابط تجاری با تهران تاکید کرده است. میگل آریاس کانتیه در دیدار با علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی هسته ای ایران به این کشور اطمینان داده است که اروپا با وجود خروج آمریکا از برجام خواهان ادامه روابط تجاری با تهران است.

همزمان علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی هسته ای ایران گفته است در صورتی که اروپا هم به برجام متعهد نماند، ایران امکان این را دارد که غنی سازی بیست درصدی را از سر بگیرد. توقف غنی سازی با درصد بالا یکی از شرایط تعیین شده برای ایران بود که به گفته آژانس انرژی هسته ای، تهران به آن پایبند بوده است. بعد از خروج آمریکا از برجام این اولین سفر رییس انرژی و آب و هوای اتحادیه اروپا در رأس یک هیأت اقتصادی به تهران است.

نوشته‌های مرتبط


Top