رییس جمهورغنی خواستار پایان خشونت ها علیه فلسطینیان شد

رییس جمهورغنی در نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی تأکید کرده که به هدف رسیدگی به مسأله فلسطین و جستجوی راه ‌های حل پایدار، به منازعه بین رژیم اسراییل و فلسطینیان، باید کوشش‌ های دوامدار صورت گیرد.

آقای غنی با اشاره به خشونت های اِعمال شده علیه فلسطینان، گفته بی‌ عدالتی که بر مردم فلسطین تحمیل می شود، به سان خشونت و تبعیضی است که علیه یهودیان در قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم، در اروپا صورت می گرفت.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top