رییس جمهور آمریکا مهاجران غیرقانونی را در این کشور حیوان خطاب کرد

رییس جمهور آمریکا مهاجران غیرقانونی را در این کشور حیوان خطاب کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نشستی با حضور قانونگذاران ایالتی و پلیس کالیفرنیا، مواضع تند خود درباره «مهاجران غیرقانونی» و لزوم مقابله با آنها را تکرار کرده است.

رئیس جمهور آمریکا، درباره مهاجران غیرقانونی و آنهایی که بدون سند و مدرک در آمریکا حضور دارند، گفته است “اینها آدم نیستند، اینها حیوان هستند.” وی با انتقاد از قوانین مهاجرت و سیاست ها در قبال مهاجران غیر قانونی در آمریکا، قوانین موجود این کشور را «احمقانه ترین قوانین موجود در جهان درباره مهاجرت» خوانده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top