باشندگان بغلان خواستار واپس گیری ولسوالی تاله و برفک شدند

شماری از باشندگان ولایت بغلان از بی توجهی ارگان های امنیتی برای واپس گیری ولسوالی تاله و برفک این ولایت نگرانی می کنند. آنان می گویند که با سقوط ولسوالی تاله و برفک سه ولایت دیگر نیز با تهدید سقوط مواجه است.

حدود ده روز می شود که ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به دست طالبان سقوط کرده است. باشندگان و فعالان مدنی ولایت بغلان، با انتقاد از حکومت می گویند که با گذشت این همه روز، تاکنون اقدام جدی به هدف واپس گیری ولسوالی تاله و برفک نشده است.

ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان با ولسوالی کهمرد ولایت بامیان و ولسوالی غوربند ولایت پروان و ولسوالی های روی دو آب و خرم سارباغ ولایت سمنگان همرز است. عبدالصمد حامد پویا یک باشنده بغلان می گوید که با ادامه یافتن حضور طالبان در این ولسوالی، ولایت های همجوار نیز با تهدیدهای جدی سقوط مواجه خواهند شد. به گفته آقای پویا، بخاطری سقوط ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان تاهنوز حدود هفت صد خانواده بیجا شده اند.

ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان از دو سال به این سو چندین بار میان نظامیان کشور و گروه طالبان دست به دست شده است. موجودیت منابع درآمد زا و موقعیت استراتیژیک این ولسوالی سبب شده است که طالبان تمرکز بیشتر به هدف در کنترل داشتن آن داشته باشند.

وزارت دفاع ملی می گوید که عملیات به هدف بازپس گیری تاله و برفک آغاز شده است. این وزارت در خبرنامه ای گفته است که طالبان از ساحه متواری شده و به استقامت ولسوالی های دندغوری، غوربند و ولسوالی های روی دوآب و خرم سار باغ ولایت سمنگان فرار کرده اند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top