چین خواستار نشست سه جانبه میان کابل، اسلام آباد و بیجینگ شد

چین، خواهان میزبانی یک نشست سه جانبه با پاکستان و افغانستان شده است. سفیر چین در پاکستان گفته است که کشورش این نشست را برای بهبود روابط کابل و اسلام آباد میزبانی خواهد کرد.

یاو جینگ، سفیر چین در پاکستان روز سه شنبه در یک نشست غیر رسمی نمایندگان حکومت سه کشور و تحلیلگران در اسلام آباد گفته است که بیجینگ از سال دوهزار و پانزده به این سو چندین دور مذاکرات میان سه کشور را برگزار کرده که هدف آن کاهش کشیدگی ها میان کابل و اسلام آباد، بهبود امنیت و همکاری اقتصادی و مبارزه علیه تروریزم میان چین، افغانستان و پاکستان بوده است.

سفیر چین در پاکستان افزوده است: “تروریزم یک مشکل منطقه ای است و فکر می کنم که یک مشکل منطقه ای نیاز به اقدام مشترک منطقه ای دارد. لذا چین، بدون شک می خواهد افغانستان و پاکستان را یکجا با سایر شرکای منطقه ای دخیل سازد تا موفقانه با آزمون های دهشت افگنی تعامل و رسیدگی کنیم.”

سفر چین در پاکستان تأکید کرده که بدون مشارکت و توسعه مشترک کشور های همسایه چین به شمول پاکستان و افغانستان، بیجینگ نمی تواند به پیشرفت در برنامه ساخت مسیر ترانزیتی “یک کمر بند یک راه” دست یابد.

با این حال، ناصر جنجوعه، مشاور امنیت ملی پاکستان در این نشست گفته که دیپلوماسی موثر چین در تسهیل تنش های منطقه ای کمک می کند. او تاکید کرده که کابل و اسلام آباد سیاست های خود را از روابط اقتصادی جدا کنند.

از سویی هم، عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته که موانع موجود فرا راه تجارت و ترانزیت به افغانستان از مسیر پاکستان در نتیجه نشست های اخیر کاهش یافته است.

نوشته‌های مرتبط


Top