نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان به دلیل نبود آجندا برگزار نشد

نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان به دلیل نبود آجندا و غیابت شماری زیادی از اعضای مجلس برگزار نشد.

خبرنگاران به دنبال هیأت اداری و اعضای مجلس نمایندگان استند تا دلیل برگزار نشدن نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس بدانند. اما تنها چند تن از اعضای مجلس نمایندگان در تالار حضور یافتند. با آنکه وضعیت امنیتی در شماری از ولایت های کشور شکننده است، اما برگزار نشدن نشست عمومی مجلس نمایندگان پرسش برانگیز است.

عزیزه جلیس، عضو مجلس نمایندگان می گوید که ضعف هیأت اداری و بی پروایی شماری از اعضای مجلس از علت های اصلی برگزار نشدن نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان است.

هم اکنون در چندین ولایت از جمله ولایت فراه و غزنی جنگ شدید میان نظامیان کشور و هراس افگنان جریان دارد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان سران حکومت وحدت ملی را در کار مدیریت بحران کشور مقصر می دانند و می گویند که سران حکومت در کار مدیریت کشور ناکام مانده اند.

این بار نخست نیست که نشست عمومی مجلس نمایندگان به دلیل نبود آجندا برگزار نمی شود. پیش از این نیز بارها نشست های مجلس نمایندگان به دلیل نبود آجندا و غیابت شماری از اعضای مجلس برگزار نشده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top