سیگار: گزارش قبلی ما در باره شمار نظامیان افغانستان نادرست است

اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان “سیگار” با تکذیب گزارش قبلی خود اعلام کرده است که شماری نظامیان افغانستان به گونه چشم گیری کاهش نیافته است. این اداره پیشتر گزارش داده بود که شمار نظامیان افغانستان یازده درصد کاهش یافته است.

ماه گذشته اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان “سیگا” از کاهش یازده درصدی شمار نیروهای نظامی افغان گزارش داده بود. اما حال این اداره می گوید که نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان، شمار نظامیان این کشور را به گونه درست گزارش نداده بودند.

سیگار ماه گذشته گزارش داده بود که شمار مجموعی نظامیان افغانستان دوصد و نود و شش هزار تن می رسد اما حالا گفته است که رقم دقیق این سه صد و سیزده هزار تن است. سیگار همچنان گزارش داده است که طالبان بر بیش از چهارده درصد قلمرو افغانستان مسلط استند.

به اساس گزارش این اداره، حکومت افغانستان از مجموع چهار صد و هفت ولسوالی، کنترل دوصد و بیست و نه ولسوالی یعنی پنجاه و شش اعشاریه سه درصد قلمرو را در دست دارد. به اساس گزارش سیگار افراد وابسته به گروه طالبان برپنجاه و نه ولسوالی یعنی چهارده اعشاریه پنج درصد قلمرو افغانستان تسلط دارند و دو طرف حکومت و طالبان، برای مسلط شدن بر بیست و نه اعشاریه دو درصد اراضی کشور درگیر استند.

وزارت دفاع ملی با رد بخش هایی از گزارش سیگار می گوید که به جز یازده ولسوالی که از سه سال گذشته در تهدیدات تروریستان است، بقیه ولسوالی ها و شهرها در اداره نظامیان کشور قرار دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top