به مناسبت هفته کتاب و قلم، نمایشگاه کتاب در کابل برگزار شد

به ماسبت هفته کتاب و قلم وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارت معارف نمایشگاه کتاب را در کابل برگزار کرد. شماری از ناشران کتاب از وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد می کنند که مصوونیت شغلی به آنان در کشور مساعد نیست.

دراین نمایشگاه بیشتر از ده هزار جلد کتاب به همکاری سی ناشر به نمایش گذاشته شده است. این کمپاین برای مدت یک هفته در کابل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شده است. شماری از ناشران کتاب می گویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان را حمایت نمی کند. اجمل عازم یکی از ناشران در کابل می گوید که در حال حاضر مصوونیت شغلی به آنان در کشور مساعد نیست. آقای عازم، از حکومت می خواهد که از حق کاپی رایت حمایت کند.

درهمین حال، رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که فرهنگ کتابخوانی در کشور پر رونق شده است و ناشران باید کتاب ها را مطابق نیازمندی های کشور تالیف کنند.

از سویی هم، شماری از کتاب فروشان شهر کابل از حکومت می خواهند که این گونه نمایشگاه ها را بیشتر برگزار کند.

نبود امینت، فقر اقتصادی، پایین بودن سطح کیفی کتاب ها از مواردی است که رقم کتابخوانی را کاهش داده و باعث کمرنگ شدن فرهنگ کتابخوانی در کشور شده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top