حزب نهضت اسلامی افغانستان از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد

حزب نهضت اسلامی افغانستان طی همایشی در کابل از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد. سخنرانان این همایش حکومت را متهم می کنند که در راستای حفظ ارزشهای جهاد کوتاهی می کند.

حکومت مجاهدین در هشتم ثور سال سیزده هفتاد و یک پس از شکست رژیم کمونیستی به پیروزی رسید. حزب نهضت اسلامی افغانستان (روز دوشنبه ۱۰ ثور) از این روز طی همایشی در کابل بزرگداشت کرد. سخنرانان این مراسم از نقش مجاهدین پیشین ستایش کردند. مولوی مختار مفلح، رییس حزب نهضت اسلامی افغانستان با ستایش از رشادت و فداکاری مجاهدین در دوره جهاد، حکومت را متهم کرد که برای حذف مجاهدین از بدنه نظام برنامه های روی دست گرفته است. آقای مفلح همچنان از حکومت می خواهد که در راستای حفظ ارزشهای جهادی تلاش کند و جلوحلقاتی را در ارگ بیگرد که در پی توطیه علیه مجاهدین اند.

نوشته‌های مرتبط


Top