ناامنی چه تاثیری بر انتخابات پیشرو خواهد گذاشت؟

ناامنی به عنوان اساسی ترین چالش انتخابانت ۲۸ میزان دانسته می شود. حمله دو روز پیش بر یک مرکز ثب احوال نفوس در غرب کابل و حملات از این دست دیگر در مرکز و ولایات، نگرانی ها را از این ناحیه بیشتر کرده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top