دیوان عالی آمریکا برای نخستین بار ماهیت فرمان مهاجرتى ترامپ را بررسی کرد

دیوان عالی آمریکا برای نخستین بار ماهیت فرمان مهاجرتى دونالد ترامپ درباره چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان را بررسی کرده است.

شاکی این پرونده ایالت هاوایی آمریکا است که استدلال کرده دستور آقای ترامپ تبعیض ‌آمیز بوده و از “خصومت” آقای ترامپ به مسلمانان نشات گرفته است. اما رییس‌ جمهور آمریکا که دستور خود را یک هفته بعد از ورود به کاخ ‌سفید صادر کرد، برای حفظ امنیت کشورش ضروری دانسته است. دیوان عالی آمریکا در ماه دسامبر گذشته با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف، با اجرای نسخه سوم این دستور موافقت کرد و در عین حال تصمیم گرفت که ماهیت آن را بررسی کند. همزمان با برگزاری این نشست دیوان عالی آمریکا، شماری از شهروندان معترض علیه این فرمان، بیرون این مقر دیوان تجمع اعتراضی برپا کردند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top