از هفته جهانی معارف گرامیداشت شد

مسوولان وزارت معارف در گرامیداشت از هفته جهانی معارف می گویند که کار اعمار ساختمان برای شش هزار مکتب آغاز شده است. معین وزارت معارف بودجه این وزارت را اندک می داند و تاکید می کند که نسبت به سال های گذشته، بودجه این وزارت هشت درصد کاهش یافته است.

از هفته جهانی معارف طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. در این مراسم افزون برمسوولان وزارت معارف، نمایندگان نهادهای مدنی و شماری از آموزگاران نیز شرکت کردند. سردار رحیمی، معاون وزارت معارف با تاکید بر بهبود نظام آموزشی کشور می گوید که کار اعمار ساختمان شش هزار مکتب آغاز شده است. آقای رحیمی، می افزاید که تا پایان سال روان نصاب آموزشی مکتب ها اصلاح خواهد شد.

معین وزارت معارف بودجه این وزارت را اندک می داند و تاکید می کند که نسبت به سال های گذشته بودجه این وزارت هشت درصد کاهش یافته است.

در همین حال، شماری از مقام های حکومتی می گویند که کیفیت نظام آموزشی کشور مطابق نیاز جامعه پیشرفت نداشته است. آنان نبود لابراتوار در مکتب ها، کتاب های درسی و نبود امنیت را از علت های پایین بودن کیفیت نظام آموزشی کشور عنوان می کنند.

در حالی از هفته جهانی معارف در کشور گرامیداشت می شود که براساس آمارهای ارایه شده، در حال حاضر حدود سه و نیم میلیون کودک واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم اند. در کنار این، حدود یکهزار مکتب در سراسر کشور به علت ناامنی ها به روی دانش آموزان مسدود است.

نوشته‌های مرتبط


Top