گرامیداشت از دهمین سالروز نشرات روزنامه ماندگار

از دهمین سالروز نشرات روزنامه ماندگار طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. مسوولان این روز نامه کار روز نامه نگاری را در کشور مشکل آفرین می دانند، اما وعده می دهند که با قبول مشکلات فرا راه روزنامه نگاری به کار شان ادامه می دهند.

ده سال پیش در چنین روزی رسانه چاپی به نام ماندگار وارد بازار رسانه ای کشور شد. از همان روز تاکنون یک روز هم کار در این رسانه توقف پیدا نکرده است. احمد ولی مسعود صاحب امتیاز روزنامه ماندگار در مراسم دهمین سالروز نشراتی این روزنامه می گوید که با قبول مشکلات فرا راه کار رسانه ای و روزنامه نگاری در کشور، به کارشان ادامه می دهند.

از چندین به این سو روزنامه ماندگار تقویم روز پایانی قانونی دوره ریاست جمهوری آقای غنی را به شمارش گرفته است. بر اساس شمارش معکوس روزنامه ماندگار، بیست هشت روز دیگر تا پایان دوره کاری حکومت کنونی باقی مانده است. سید حسین آقا فاضل سانچارکی، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ این شمارش معکوس را غیر قانونی می داند. اما گل رحمن قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی روز شمار روزنامه ماندگار برای ختم دروه کاری حکومت کنونی را قانونی می داند.

در حالی از دهمین سالروز نشرات روزنامه ماندگار گرامیداشت می شود که براساس آمار ارایه شده از سوی نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران، سه ماه اول سال جاری میلادی خشونت های بی پیشینه ای علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای به ثبت رسیده است.

برچسب ها

Top