بار سنگین انتخابات پارلمانی و دوش های خسته ی مسوولان

حکومت وحدت ملی که با تعهدات و مسوولیت های سنگین و مهمی روی کار آمد، یکی از آن مسوولیت ها برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها پیش از دوسالگی اش بود، که حالا و در سال چهارم و آخری عمرش، کمر را برای برگزاری انتخابات بسته است و بر پایه ی تقویم کمیسیون انتخابات، این انتخابات در ۲۸ میزان سال روان برگزار خواهد شد.

این در حالی ست که چالش های فراروی برگزاری انتخابات جدی تر از همیشه اند و نا امنیی جدی ترین شان و طی ده روز از آغاز روند ثبت نام، چندین رویداد هراس افگنانه بر مراکز ثبت نام رای دهی، از مرکز تا ولایات از شهروندان کشور قربانی گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top