قرارداد پروژه چهل میگاوات برق از گاز ولایت جوزجان امضا شد

قرار داد پنج پروژه به شمول پروژه چهل میگاوات برق از گاز جوزجان میان وزارت انرژی و آب و شرکت های خصوصی به امضا رسید.

قرارداد پروژه چهل میگاوات برق از گاز ولایت جوزجان همراه با پنج پروژه دیگر در بخش های بازسازی کانال ها و تحکیم دیوار های استنادی در ولایت های مختلف میان وزارت انرژی و آب و چندی شرکت خصوصی در کابل به امضا رسید. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب می گوید که خود کفایی افغانستان از انرژی مخالف هیچ کشور همسایه نیست. وی از کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان را در راستای تطبیق پروژه های بزرگ کمک کنند.

چهار پروژه دیگر، پروژه های بازسازی کانال جوی نصرت در مرکز ولایت فراه، بازسازی پروژه تحکیم دیوار های استنادی سواحل رود خانه آسیاباد مرکز ولایت سرپل، تحکیم دیوار های سواحل رود خانه دارا آباد سفلی در مرکز ولایت فراه، تحکیم دیوار استنادی سواحل رود خانه کهنه قلعه در ولسوالی بغلان جدید است که ۱۹۵ میلیون افغانی هزینه بر می دارد.

وزیر انرژی و آب، از بازسازی این پروژه ها استقبال می کند و می گوید که تکمیل پروژه انرژی گاز جوزجان می تواند باشندگان ولایت های شمالی را به خودکفایی برساند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top