شفتالوی زودرس ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر به بازار رسید

نوع زودرس و پر درآمد شفتالوی ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر به بازار رسید. وزیر زراعت و آبیاری از رسید این میوه ها به بازار کابل استقبال می کند و می گوید که یک جریب زمین ظرفیت رشد و حاصل دهی هشتاد درخت این گونه شفتالو را دارد.

شفتالوی پاکستان همه ساله پیش از پخته شدن شفتالوی افغانستان وارد بازارهای کشور می شد. اما امسال شماری از باغداران در ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر توانستند که قبل از پخته شدن شفتالوی پاکستان حاصل درختان شفتالوی شانرا به بازارهای کشور وارد کنند. نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری از رسیدن شفتالوی تازه به بازار های کشور استقبال می کند و می گوید که یک جریب زمین ظرفیت رشد و حاصل دهی هشتاد درخت از این نوع شفتالوها را دارد.

آقای درانی می افزاید که هر درخت این شفتالوها سالانه هفتاد و پنج کیلو گرام شفتالو حاصل می دهد. وی تاکید می کند که باغداران از هر جریب باغ شان سه صد هزار افغانی سالانه درآمد کسب می کنند.

درهمین حال، شماری از باغداران از حاصل دهی این نوع شفتالوها در کشور ستایش می کنند و از حکومت می خواهند که زمینه بازار و نگهداری این شفتالوها را در داخل و خارج کشور مساعد کند.

شماری از باغداران می گویند که نوع شفتالوی زود رس را هفت سال پیش از کشور ایتالیا به ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر آورده اند.

برچسب ها ,,

نوشته‌های مرتبط


Top