وزیر امور خارجه کشور برای اشتراک در نشست عالى مجمع عمومى سازمان ملل براى ایجاد صلح و حفظ صلح، به نیویارک سفر کرد

صلاح الدین ربانى وزیر امور خارجه کشور روز یکشنبه به هدف اشتراک در نشست عالى مجمع عمومى سازمان ملل براى ایجاد صلح و حفظ صلح، به نیویارک سفر کرده است.

دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه با نشر خبرنامه ای گفته است که وزیر امور خارجه کشور در این سفر در نشست عالى مجمع عمومى سازمان ملل سخنرانى می کند و قرار است در حاشیه ى این نشست، با سرمنشی سازمان ملل و شمارى از سران کشور هاى دیگر دیدار و گفتگو کند.

نوشته‌های مرتبط


Top