نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه کابل برگزار شد

سفارت ایران در کابل نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران را در دانشگاه کابل برگزار کرد. رضا کمالی رایزن فرهنگی ایران در کابل می گوید که گفتگو های فرهنگی میان استادان دانشگاه های دو کشور آغاز شده است و می تواند در راستای بهبود روابط فرهنگی دو کشور کمک کند.

ایران با برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه کابل در پی گسترش روابط فرهنگی با افغانستان است. رضا کمالی رایزن فرهنگی ایران در کابل می گوید که، گفتگو های فرهنگی میان دو کشور می تواند در راستای بهبود روابط دو کشور کمک کند.

به اساس معلومات سفارت ایران در کابل، در حال حاضر چهار صد و پنجاه هزار دانش آموز و هفده هزار دانشجو از افغانستان در ایران در حال آموزش استند.

درهمین حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که با آغاز گفتگو های فرهنگی میان استادان دانشگاه کابل با دانشگاه های ایران، روابط فرهنگی دو کشور بهبود خواهد یافت.

ازسوی هم، مسوولان وزارت تحصیلات عالی خواهان همکاری تحصیلی میان افغانستان و ایران شدند.

بر اساس معلومات سفارت ایران در کابل، طی چند روز گذشته، نزدیک به سه صدو سی تن به هدف ارتقای ظرفیت به این کشور اعزام شده اند. رایزن فرهنگی ایران همچنان برای خرید کتاب به کتابخانه دانشگاه کابل، مبلغ دو صد هزار کمک کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top