حمایت آمریکا از مقام های فاسد نظام اقتصادی افغانستان را صدمه زده است

سیگار یا دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش تازه اش از وضعیت اقتصادی افغانستان، اشتباهات امریکا در هفده سال گذشته را برجسته ساخته، به نقد گرفته و سبب افت اقتصاد کشور دانسته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top