هفتاد درصد مکتب های کشور در سال‌‌های آینده به مکتب های فنی و حرفه‌ ای تبدیل می شود

حکومت برنامه های را برای حرفه ای شدن و مسلکی شدن بیشتر مکتب های کشور عملی می کند.

حکومت افغانستان برنامه جدیدی را روی دست گرفته که براساس آن هفتاد درصد مکتب های کشور در سال‌‌های آینده به مکتب های فنی و حرفه‌ ای تبدیل می شوند.

محمد همایون قیومی مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیر بنا، می گوید که هم اکنون رشته‌ هایی درسی که در مکتب ها، انستیتیوت‌های مسلکی و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود با نیازمندی بازار کار کم‌تر مطابقت دارند و به همین دلیل بیشتر کسانی که از این مراکز فارغ می‌شوند بیکار می مانند.

وی با اشاره به فعالیت انستیتیوت‌های فنی و حرفه ای که در مقطع چهارده افراد مسلکی فارغ می ‌دهند می گوید که این مراکز که پیشینه دیرینه دارند در جریان یک ونیم دهه گذشته مطابق با نیازمندی بازار کار فعالیت نکرده ‌اند.

وی تصریح می کند که تغییرات بنیادین در ساختار و کارکرد مراکز مسلکی و حرفه ای از برنامه‌های حکومت است و در سال‌های آینده قرار است این تغییرات به صورت تدریجی اعمال شود.

به گفته وی، در مرحله اول قرار است مکتب های مسلکی و حرفه ای در مرکز، ولایت ها و ولسوالی‌ها ایجاد شود.

مشاور رییس جمهور نبود تعمیر در شماری از مکاتب در ولایت ها و ولسوالی های دور دست را مشکل عمده فرا راه آموزش عنوان می کند و می گوید که در جریان سه سال آینده شش هزار تعمیر مکتب براساس نیازمندی مناطق اعمار شده و در نصاب درسی معارف نیز تغییرات بنیادین رونما خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top