عبدالله: حکومت در مورد آگاهی دهی به مردم در باره ثبت نام راهی دهندگان کوتاهی کرده است

رییس اجرایی حکومت می پذیرد که حکومت در کار آگاهی دهی به مردم در مورد ثبت نام رای دهندگان کوتاهی کرده است. عبدالله عبدالله تاکید می کند کسانی که برای رای دادن در انتخابات پیشرو ثبت نام نکرده اند، از اشتراک در انتخابات های آینده محروم می شوند.

بیش از یک هفته از آعاز ثبت نام رای دهندگان در کابل و مراکز ولایت ها می گذرد. گزارش های به نشر رسیده که کمرنگ بودن حضور مردم را در مراکز ثبت نام رای دهندگان نشان می دهد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که دریک هفته گذشته حدود یکصد و شصت هزار تن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند. نهاد های ناظر بر روند انتخابات یکی از دلایل کمرنگ بودن حضور مردم را آگاه نشدن مردم از این روند عنوان می کنند. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز می پذیرد که حکومت در کار آگاهی دهی به مردم در باره ثبت نام رای دهندگان، کوتاهی کرده است.

رییس اجرایی حکومت همچنان می گوید کسانی که در انتخابات پیشرو برای رای دادن ثبت نام نکرده اند، از اشتراک در انتخابات های آینده محروم می شوند.

درهمین حال، شماری از پایتخت نشینان از مردم می خواهند که به مراکز ثبت نام رای دهندگان رفته و ثبت نام کنند تا در انتخابات رای داده بتوانند. این در حالیست که معاون اول مجلس نمایندگان ادعا کرده است که استکرهای که هم اکنون در مراکز ثبت نام به شناس نامه های شهروندان چسپانده می شود، به گونه در بازار خرید و فروش می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top