رییس عمومی امنیت ملی استیضاح خواهد شد؟

مجلس نمایندگان رییس عمومی امنیت ملی را برای استیضاح به این مجلس دعوت کرده است. این در حالی است که یک منبع حکومتی به یک رسانه داخلی گفته است که این استیضاح خلاف قانون است و رییس امنیت را ممکن حکومت به این استیضاح نفرستد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top