تاکید رییس جمهورغنی بر شایسته سالاری در کشور

رییس جمهوری کشور می گوید به هر اندازه که ضوابط بر روابط حاکم شود، به همان اندازه وحدت ملی و اعتماد میان ملت و دولت افزایش پیدا می کند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در مراسم معرفی اتشه های تجاری و رییسان جدید ادارات مختلف اشتراک کرد. آقای غنی می گوید که امروز روز پیروزی ضوابط بر روابط است. رییس جمهوری می افزاید به هر اندازه که ضوابط بر روابط حاکم شود، به همان اندازه وحدت ملی و اعتماد میان ملت و دولت افزایش پیدا می کند.

آقای غنی می گوید نیاز است تا روند انتخاب اتشه های تجاری در وزارت امور خارجه عملی شود. وی خطاب به اتشه های تجاری تاکید کرد که گزینش آنان بر اساس ضوابط بوده و این یک دستآورد بزرگ است. آقای غنی همچنان برداشتن موانع در رشد تجارت کشور را از مسوولیت های عمده اتشه های تجاری عنوان کرد.

رییس جمهوری بر اصلاحات تاکید می کند و می گوید که بدون تامین اصلاحات در ادارات هرتلاش برای خدمت به مردم نتیجه بخش نیست.

در همین حال، نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که برای اولین بار در میان اتشه های تجاری زنان نیز شامل اند و بلندترین نمره را یک خانم از آن خود کرده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روند اصلاحات به کندی به پیش می رود و زمانگیر است. در بیشتر موارد شهروندان کشور به دلیل نبود خدمات انترنتی در ولایت ها و روند مشکل ثبت نام در بست های رقابتی نمی توانند در بست های اعلام شده شرکت کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top