بلخی: در سه ماه گذشته بیش از یک هزار مهاجر افغان از ترکیه به کشور برگشته ‌اند

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که در سه ماه گذشته یکهزار و ششصد مهاجر افغانستانی از ترکیه به کشور برگشته ‌اند.

سید حسین عالمی بلخی می گوید که برای صحبت در مورد اخراج پناهجویان افغانستان از ترکیه، یک هیأت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به انقره سفر کرده است.  وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید، راه های رسیدنِ غیر قانونی مهاجران به اروپا خطرناک است و در سه ماه گذشته در میان هر چهارده نفری که می خواستند خود را به اروپا برسانند یک نفر‌شان در بحیره مدیترانه جان خود را از دست داده است.

نوشته‌های مرتبط


Top