اشرف غنی: حاضر هستیم از طریق مذاکرات دولت ‌با ‌دولت همه مسایل را با پاکستان حل کنیم

از تنش های افغانستان و پاکستان تا نوید حکومت افغانستان برا کنار آمدن با هر نوع عامل تنش میان دو کشور.
محمداشرف غنی رییس جمهور کشور در دیدار با کمیشنر عالی بریتانیا برای پاکستان تاکید کرده که افغانستان حاضر است تا از طریق مذاکرات دولت ‌با ‌دولت همه مسایل را با پاکستان حل کند.

در همین حال آقای غنی به کمیشنر عالی بریتانیا برای پاکستان گفته است که صلح، خواست اساسی مردم و اولویت مهم حکومت افغانستان است. وی بیان داشت که به‌منظور تأمین زندگی مرفه و آرام برای مردم خویش آماده هر اقدامی است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top