پایان موقت درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان

درگیری های مرزی میان نظامیان افغانستان و پاکستان که روز یک شنبه از جاجی میدان خوست آغاز و در ساحاتی مربوط پکتیا ادامه یافت، امروز در نتیجه ی نشست فرماندهان نظامی دو کشور در ولایت پکتیا، پایان یافت.

این در حالیست که، حکومت افغانستان همواره پاکستان را به ارتکاب تخطی های مرزی متهم می کند و در سفری که اخیرا نخست وزیر پاکستان به کابل داشت، روی شش مورد از جمله پایان خلاف ورزی های مرزی با سران کابل توافق کرد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top